^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Općenito o prirodnom plinu

Prirodni ili zemni plin u prirodnom stanju pronalazi se kao smjesa ugljikovodika čijom se obradom izdvajaju teže frakcije kao što su propan, butan te viši ugljikovodici kako bi ostao metan. Metan karakterizira svojstvo da je bez boje, okusa i mirisa, a iako je neotrovan, pri eksploataciji mu se dodaje karakterističan miris (odorant) kako bi se otkrilo moguće istjecanje u prostor budući da pomiješan sa zrakom ima relativno nisku granicu eksplozivnosti.
 
STANDARDNA KVALITETA PLINA
Standardna kvaliteta prirodnog plina propisana je u Prilogu 2. koji je sastavni dio Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (NN158/13). Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).
 

Standardna kvaliteta plina (Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog 2; NN158/13)

A. Kemijski sastav (mol%):

Metan (CH4)

minimalno

85

%

Etan (C2H6)

maksimalno

7

%

Propan (C3H8) i viši ugljikovodici

maksimalno

6

%

Dušik (N2)

maksimalno

3

%

Ugljični dioksid (CO2)

maksimalno

2,5

%

Kisik (O2)

maksimalno

0,001

%

B. Sadržaj sumpora, mg/m3:

Sumpor ukupni (S)

maksimalno

30

mg/m3

Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS)

maksimalno

5

mg/m3

Merkaptani (RSH)

maksimalno

6

mg/m3

C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3

minimalno

10,28

kWh/m3

 

maksimalno

12,75

kWh/m3

 

D. Donja ogrjevna vrijednost Hd, kWh/m3

minimalno

9,25

kWh/m3

 

maksimalno

11,47

kWh/m3

 

E. Gornji Wobbe – indeks Wg, kWh/m3

minimalno

12,75

kWh/m3

 

maksimalno

15,81

kWh/m3

 

F. Donji Wobbe – indeks Wd, kWh/m3

minimalno

11,48

kWh/m3

 

maksimalno

14,23

kWh/m3

 

G. Relativna gustoća d

minimalno

0,56

   

maksimalno

0,70

   

H. Točka rosišta °C (pri tlaku od 70 bar)

vode

-8

°C

 

ugljikovodika

-2

°C

 

I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu