^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

O nama

 

Trgovačko društvo IVAPLIN d.o.o. sa sjedištem u Ivanić-Gradu, Moslavačka 13, osnovano je Društvenim ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana 15.05.2009. godine, a upisano je u sudski registar rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 15.06.2009. godine, pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080699684.

Distribucija i opskrba potrošača plinom obavljala se u sklopu trgovačkog društva Ivakop d.o.o. iz Ivanić Grada, Savska 50 sve do dana osnivanja Ivaplina d.o.o., a samo društvo osnovano je prijenosom na novoosnovano društvo provođenjem odvajanja dijela imovine – sustava za opskrbu i distribuciju plina. Potreba za samim odvajanjem djelatnosti distribucije i opskrbe plinom iz postojećeg komunalnog društva javila se kao zakonska obveza provođenja odredbi Zakona o tržištu plina.

Ivaplin je od svog osnivanja nastavio sa radom na adresi na kojoj je poslovao i u sklopu Ivakopa, da bi krajem 2010. godine došlo do promjene sjedišta tvrtke na adresu u Ivanić-Gradu, Moslavačka 13.

 
Osnivači trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. su jedinice lokalne samouprave na čijem se području obavlja distribucija i opskrba plinom kućanstava i poslovnih subjekata. Tako su sukladno odredbama Društvenog ugovora osnivači društva:

 

-          Grad Ivanić-Grad sa temeljnim ulogom od 641.200,00 kuna ili 52,73%

-          Općina Križ sa temeljnim ulogom od 348.100,00 kuna ili 28,63%

-          Općina Kloštar Ivanić sa temeljnim ulogom od 226.700,00 kuna ili 18,64%

 

Ivaplin temeljni ulog

 

 

Ukupni temeljni kapital društva iznosi 1.216.000,00 kuna, dok su poslovni udjeli određeni u dijelovima tako da poslovni udio svakog člana iznosi:

 

-          Grad Ivanić-Grad 50%

-          Općina Križ 30%

-          Općina Kloštar Ivanić 20%

 

Ivaplin struktura vlasništva

 

 
Ivaplin je registriran za obavljanje sljedećih djelatnosti:

-          distribucija plina

-          opskrba plinom

-          izgradnja, održavanje i rekonstrukcija plinovodnih sustava, uređaja i instalacija

-          ispitivanje plinskih instalacija

-       suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja i izvođenja radova skupine G.

 

Šifra djelatnosti Ivaplina prema obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. je:  3522 - distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom.
 
1 reklamacije računa za plin2 dostava-stanja-plimomjera3 prigovori kupaca