^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Izvođenje radova u zaštitnoj zoni

Temeljem Zakona o tržištu plina (NN 28/13, 14/14) i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14), dostavljamo vam naputak o postupanju kod izvođenja radova na javnim i drugim površinama u zaštitnom pojasu plinskog distribucijskog sustava.

 

N A P U T A K

za postupanje izvođača/investitora kod izvođenja radova na javnim i drugim površinama u zaštitnoj zoni plinskog distribucijskog sustava

 

1. INVESTITOR / IZVOĐAČ - obavjest o namjeri izvođenja radova. Rok dostave obavijesti je minimalno 20 dana prije početka zahvata.

Prilog:

-          Tehnička dokumentacija temeljem koje će se izvoditi radovi

-          kontakt osoba

 

2. IVAPLIN d.o.o. - kontrola i provjera zahvata u odnosu na zaštitnu zonu plinskog distribucijskog sustava, a sve prema dostavljenim podacima.

  1. Zahvat nije u zaštitnoj zoni – pismeni negativan odgovor
  2. Zahvat je u zaštitnoj zoni – pismeni zahtjev za Narudžbom slijedećeg:

-          suglasnost za radove u zaštitnoj zoni (rok za odgovor – 15 dana)

-          lociranje i iskolčenje plinovoda (operativno prema dogovoru)

-          nadzor nad radovima trećih osoba u zaštitnoj zoni

 

3. INVESTITOR / IZVOĐAČ - PRIJAVA RADOVA nakon uplaćene i ishođene Suglasnosti, najkasnije tri dana prije početka.

Prilog:

-            kopija Suglasnosti

-            početak i završetak radova (plan odvijanja radova)

-            odgovorne i kontakt osobe

 

 

 

Nepridržavanje navedenog povlači za sobom prijavu radova/zahvata na MUP, te obustavu istih dok se ne ishodi sve navedeno.

 

Sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava NN 155/14, čl.10 I čl.49, sve gore navedeno naplaćuju se prema cjeniku nestandardnih usluga definiranih od Hrvatske energetske regulatorne agencije - HERA.

icon pdf
 
Prijava radova u zaštitnom pojasu