^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Cijena prirodnog plina za kućanstva

 

 

Iznos tarifnih stavki od 1.4.2022. do 31.3.2023.icon_pdf.png

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija - Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za  razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. („Narodne novine“ broj: 141/2021)

 IZNOS TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2022. ZA ENERGETSKI SUBJEKT IVAPLIN d.o.o.   za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., Ivanić-Grad

 

Vrsta tarifne stavke

Oznaka

tarifne stavke

Tarifni model

TROŠAK

NABAVE

PLINA

TROŠAK

DISTRIBUCIJE

PLINA

TROŠAK

OPSKRBE

PLINOM

KRAJNJA CIJENA

OPSKRBE

PLINOM – bez PDV-a

Mjerna

jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.

Ts1

TM1

0,1422

0,0440

0,0528

0,2390

kn/kWh

TM2

0,0440

0,2390

kn/kWh

TM3

0,0352

0,2302

kn/kWh

TM4

0,0330

0,2280

kn/kWh

TM5

0,0308

0,2258

kn/kWh

TM6

0,0286

0,2236

kn/kWh

TM7

0,0264

0,2214

kn/kWh

TM8

0,0242

0,2192

kn/kWh

TM9

0,0176

0,2126

kn/kWh

TM10

0,0132

0,2082

kn/kWh

TM11

0,0088

0,2038

kn/kWh

TM12

0,0044

0,1994

kn/kWh

Fiksna mjesečna naknada

Ts2

TM1

 

10,00

 

10,00

kn

TM2

10,00

10,00

kn

TM3

20,00

20,00

kn

TM4

30,00

30,00

kn

TM5

40,00

40,00

kn

TM6

60,00

60,00

kn

TM7

100,00

100,00

kn

TM8

150,00

150,00

kn

TM9

200,00

200,00

kn

TM10

300,00

300,00

kn

TM11

400,00

400,00

kn

TM12

500,00

500,00

kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.