^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Uputstva za korisnike prirodnog plina

PRIRODNI PLIN je bez okusa i mirisa, lakši je od zraka, te se u zatvorenom prostoru skuplja pod stropom. Izgara čisto, te u atmosferu ispušta niske količine štetnih plinova, sam po sebi nije otrovan i tek pri visokim koncentracijama 12 – 16% izaziva nesvjesticu, ali je zapaljiv i eksplozivan. Da bi se lakše primjetilo njegovo prisustvo, prirodni plin se odorira – zasmrđuje, kako bi ga se moglo lako detektirati osjetilom mirisa.

Trovanja izaziva UGLJIČNI MONOKSID (CO), plin bez boje, mirisa, okusa, koji već u vrlo malim koncentracijama do 0,04% izaziva glavobolju, od 0,04-0,064% umor i nesvjesticu, od 0,064-0,4% nesvjesticu i prestanak disanja, a u koncentraciji preko 0,4% smrt u roku 5 – 10 minuta. Ugljični monoksid nastaje nepotpunim izgaranjem ugljikovodika zbog nedostatka dovoljne količine kisika za izgaranje, kao i nepravilnim odvodom dimnih plinova iz prostora gdje se nalazi trošilo, jer dimni plinovi sadrže i CO.

U slučaju trovanja ugljičnim monoksidom hitro treba 
priskočiti u pomoć unesrećenom, iznijeti ga na svjež 
zrak, osloboditi ga odjeće koja ga steže i pozvati 
hitnu pomoć.

Kako bi se izbjegle nesreće koju može izazvati prirodni plin požarom ili eksplozijom, a ugljični monoksid trovanjem, plinska instalacija koja se nalazi u objektu korisnika, a sastoji se od cjevovoda, ventila, trošila (bojleri, grijalice, štednjaci), ventilacije i dimnjaka mora biti ispravna.

Kada uočite bili koju neispravnost na plinskoj instalaciji ili osjetite mirisom prisutnost prirodnog plina u prostoriji, ne paničarite, ne uključujte bilo koja električna trošila, rasvjetu, zvonca, telefone, mobitele, ne upotrebljavajte otvoreni plamen, ne pušite, provjetrite prostorije otvaranjem prozora i vrata, zatvorite glavni zaporni ventil na plinskoj instalaciji, i tek kad izađete iz ugroženog prostora nazovite dežurnu službu Ivaplina d.o.o, koja Vam je dostupna od 0 – 24 sata svaki dan u godini na telefon 099/4952-716. Djelatnici Ivaplina d.o.o. će utvrditi neispravnost i ako se radi o malom kvaru odmah će ga otkloniti. Ukoliko se radi o većoj neispravnosti postupiti će se na način da se tijekom ispitivanja plinskih instalacija mjerenog dijela utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost plinske instalacije, nakon čega potrošač plina potpisuje i preuzima zapisnik o ispitivanju mjerenog dijela plinske instalacije koji je napisan od strane djelatnika Ivaplina d.o.o.

Postupak sanacije plinske instalacije do puštanja plina na korištenje ovisi na kojemu je dijelu plinske instalacije nepravilnost utvrđena (plinski cjevovod, plinsko trošilo, dimovodni sustav, sustav dobave zraka):

Propusnost plinskog cjevovoda
Kada se ispitivanjem plinske instalacije mjerenog dijela utvrdi propusnost, zapor prije plinomjera se zatvara i plombira, po potrebi se skida plinsko brojilo, a postupak sanacije je slijedeći:

 1. Potrošač angažira stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera, u daljnjem tekstu plinoinstalater, (popis na http://www.ivaplin.hr/index.php/centar-za-korisnike/ovlasteni-izvodaci) radi izvođenja radova na sanaciji propusnosti plinske instalacije.
 2. Plinoinstalater prijavljuje izvođenje radova u Ivaplin d.o.o.
 3. Plinoinstalater sanira mjesta propusnosti na plinskoj instalaciji.
 4. Nakon izvedene sanacije, plinoinstalater dogovara termin sa Tehničkom službom Ivaplina d.o.o. za pregled, ispitivanje i puštanje plina na korištenje.

Neispravno plinsko trošilo
Kada se pregledom i ispitivanjem plinske instalacije utvrdi neispravnost ili propusnost na plinskom trošilu, zapor prije trošila je zatvoren i plombiran, neispravnost se zapisnički konstatira od strane ovlaštenog ispitivača, a postupak sanacije je slijedeći:

 1. Potrošač angažira ovlaštenog servisera radi otklanjanja neispravnosti na plinskom trošilu.
 2. Ovlašteni serviser otklanja neispravnost na plinskom trošilu.
 3. Ovlašteni serviser otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
 4. Ovlašteni serviser dostavlja primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Tehničku službu Ivaplina d.o.o.

Neispravan dimovodni sustav
Kada se pregledom plinske instalacije utvrdi neispravnost dimovodnog sustava (npr. neispravan spoj trošila na dimnjak, neispravan dimnjak), zapor prije trošila je zatvoren i plombiran, a postupak sanacije je slijedeći:

 1. Potrošač angažira ovlaštenog područnog dimnjačara radi otklanjanja neispravnosti na dimovodnom sustavu.
 2. Nakon što je otklonjena neispravnost na dimovodnom sustavu, potrošač angažira ovlaštenog servisera koji provjerava ispravnost plinskog trošila i odvod dimnih plinova, otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
 3. Ovlašteni serviser dostavlja primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Tehničku službu Ivaplina d.o.o.

Neispravan sustav dobave zraka
Kada se pregledom plinske instalacije utvrdi neispravnost sustava dobave zraka postupak sanacije je slijedeći:

 1. Potrošač angažira ovlaštene osobe za otklanjanje utvrđenih neispravnosti (npr. stolara za ugradnju ventilacijskih otvora, električara za ugradnju električnog ventilatora, građevinskog radnika za ugradnju ventilacijskih otvora u vanjskom zidu…).
 2. Ukoliko je zatvoren zapor prije trošila, potrošač angažira ovlaštenog servisera koji provjerava ispravnost plinskog trošila i sustav dobave zraka, otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
 3. Ovlašteni serviser dostavlja zapisnik o otklanjanju neispravnosti u Tehničku službu Ivaplina d.o.o.

Postupak sanacije nemjerenog (zajedničkog) dijela plinske instalacije u stambenim zgradama
Ukoliko se tijekom ispitivanja plinskih instalacija nemjerenog dijela stambene zgrade (zajednički dio) utvrdi propusnost plinske instalacije, postupak sanacije do puštanja plina na korištenje je slijedeći:

 1. Predstavnik suvlasnika potpisuje i preuzima zapisnik o ispitivanju nemjerenog dijela plinske instalacije koji je napisan i ovjeren od strane djelatnika Ivaplina, ovlaštenog ispitivača unutarnjih plinskih instalacija.
 2. Predstavnik suvlasnika u suradnji sa upraviteljem stambene zgrade odabire stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera (popis na http://www.ivaplin.hr/index.php/centar-za-korisnike/ovlasteni-izvodaci), u daljnjem tekstu plinoinstalater, radi izvođenja radova na sanaciji plinske instalacije.
 3. Plinoinstalater prijavljuje izvođenje radova na sanaciji plinske instalacije u Ivaplin, te vrši izvođenje radova.
 4. Nakon što je plinoinstalater završio radove i ispitivanjem plinske instalacije utvrdio nepropusnost, dogovara sa tehničkom službom Ivaplina pregled plinske instalacije i puštanje plina na korištenje potrošačima. U obavezi plinoinstalatera je koordinacija i dogovor sa stanarima zgrade vezano uz sve poslove oko sanacije.
 5. U dogovoreno vrijeme, tehnička služba Ivaplina vrši ispitivanje i puštanje plina na korištenje potrošačima. Svi potrošači moraju biti prisutni u stanovima radi ispitivanja plinske instalacije. Puštanje plina na korištenje vrši isključivo Ivaplin d.o.o.
  Ukoliko se tijekom ispitivanja i puštanja plina na korištenje utvrdi propusnost ili neispravnost mjerenog dijela plinske instalacije, plin za taj stan neće biti pušten na korištenje, a potrošač je sam dužan pokrenuti postupak sanacije mjerenog dijela plinske instalacije od ovlaštenog plinoinstalatera.

Vrlo važne napomene:
Napominjemo da ugrađena PVC ili aluminijska stolarija, uporaba kuhinjske nape ili bilo kakvih drugih ventilatora utječe na rad trošila spojenog u dimnjak i u takvim slučajevima postoji mogućnost povrata dimnih plinova u prostoriju smještaja plinskog trošila. Iz navedenih razloga potrebno je redovito vršiti održavanje i pregled plinske instalacije, plinskih trošila i dimnjaka SAMO od strane djelatnika Ivaplina d.o.o., stručno-tehnički osposobljenih plinoinstalatera, ovlaštenih servisera i ovlaštenih područnih dimnjačara. Svaka naknadna preinaka plinske instalacije (uključivo trošila, dimovoda ili ventilacije) te ugradnja napa, ventilatora, PVC ili aluminijske stolarije, sušilica te zamjena stolarije, može se vršiti isključivo uz prethodno savjetovanje i uz odobrenje Ivaplina d.o.o.
Ukoliko je sanacija takva da prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju i drugoj zakonskoj regulativi, zahtjeva ishođenje određene dokumentacije i drugih dozvola, u obavezi vlasnika je da iste ishode.

Svaka preinaka na plinskoj instalaciji od neovlaštenih 
osoba i bez znanja i odobrenja Ivaplina d.o.o. povlači 
kaznenu odgovornost za izvršioca takvih radova, a za 
potrošača će rezultirati prekidom isporuke plina.

VAŽNI TELEFONI:
Dežurna služba Ivaplina d.o.o.      099 – 4952-716
PU Zagrebačka, PP Ivanić Grad    01/2881-111
Vatrogasci Ivanić Grad                  01/2881-427
Centar za obavješćivanje               01/3698-775 ili 112