^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Izdavanje posebnih uvjeta i potvrda glavnog projekta

 
- utvrđivanje posebnih uvjeta i potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola (u svhu izrade glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole).

- potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se izdaje lokacijska dozvola (usklađenost glavnog projekta s posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom).
 
 
   
- Trajanje obrade dokumentacije: do 15 dana.

- Podizanje dokumenata: osobno po pozivu ili poštom.