^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Kvaliteta prirodnog plina

UTVRĐIVANJE KVALITETE PLINA

Utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, obveza je operatora transportnog sustava (Plinacro d.o.o.), a provodi se sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava. 

Mjesta uzorkovanja navedena su u popisu mjesta uzorkovanja. Popis

Od 1. listopada 2019. godine izmjenama i dopunama mrežnih pravila izmijenjen je i način objave informacija o kvaliteti plina.

 

Plin koji se isporučuje u plinski distribucijski sustav mora zadovoljavati standardnu kvalitetu plina propisanu Općim uvjetima opskrbe plinom. Jedan od parametara standardne kvalitete plina je donja ogrjevna vrijednost koja je propisana u granicama od 9,25 kWh/m3 do 11,47 kWh/m3, a namijenjena je za utvrđivanje energije isporučenog plina koju opskrbljivač plinom obračunava krajnjem kupcu. Energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost i to kao umnožak standardnog (korigiranog) volumena plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto (m3) i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3), odnosno prema formuli:

E [kWh] = V [m³] * Hds [kWh/m³]

gdje je:

E [kWh] – energija isporučenog plina za obračunsko razdoblje
V [m³] – količina isporučenog plina, korigirani obujam plina
Hds [kWh/m³] – donja ogrjevna vrijednost plina za obračunsko razdoblje

 

Mjesečni podatci za obračun isporučenog plina;

donja ogrjevna vrijednost plina za obračunsko razdoblje:

Obračunska vrijednost

  Podatci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za 2023. godinu:

 icon_pdf.png

 
 
 

2024. GODINA

 

SIJEČANJ

VELJAČA

OŽUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ

KOLOVOZ

RUJAN

LISTOPAD

STUDENI

PROSINAC

I polumjesečna

 11,439151

 11,296722

 11,175942

 11,154105

 10,910653

           

 

 

II polumjesečna

11,461735

 11,185638

 11,161919

 11,225359

 10,924873

             

Konačna

11,450937

 11,245780

 11,169720

 11,202147

 10,917093

             
 
Podatci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti (kWh/m3):

 

Mjesečni pregled parametara kvalitete plina:

Siječanj Veljača  Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac

Godišnje izvješće o kvaliteti plina:

2019

2020

2022

2023