^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Cjenik usluga u distribuciji

 

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, i 102/15 i 68/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.

 

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

icon pdf

 

HERA je dana 20. prosinca 2021. donijela odluku o prosječnim cijenama za pružatelje nestandardnih usluga za trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026 godine.

icon pdf

 

Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za treće regulacijsko razdoblje 2022.- 2026.

icon pdf