^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

Kvaliteta prirodnog plina

DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST
Plin koji se isporučuje u plinski distribucijski sustav mora zadovoljiti standardnu kvalitetu plina propisanu Općim uvjetima opskrbe plinom. Jedan od parametara standardne kvalitete plina je donja ogrjevna vrijednost koja je propisana u granicama od 9,25 kWh/m3 do 11,47 kWh/m3, a namijenjena je za utvrđivanje energije isporučenog plina koju opskrbljivač plinom obračunava krajnjem kupcu. Energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost i to umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto (m3) i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3), odnosno prema formuli:
E [kWh] = V [m³] * Hds [kWh/m³]

gdje je:

E [kWh] – količina (energija) isporučenog plina za obračunsko razdoblje
V [m³] – količina (volumen) isporučenog plina
Hds [kWh/m³] – donja ogrjevna vrijednost plina za obračunsko razdoblje

Donja ogrjevna vrijednost za razdoblje do 30.09.2019.  - prikaz vrijednosti Hds-a

Donja ogrjevna vrijednost za razdoblje od 01.10.2019.  - prikaz vrijednosti Hds-a

 
 
 
ANALIZE UZORAKA PLINA
Na ulazu u transportni sustav, svakodnevno se prati kvaliteta plina pri čemu se dva puta mjesečno obavlja analiza uzoraka u akreditiranom laboratoriju. Rezultati analize potom se objavljuju na stranicama Plinacra d.o.o. (http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=106). Operator distribucijskog sustava (Ivaplin d.o.o.) zaprima preslike izvještaja o ispitivanju kvalitete plina od Operatora transportnog sustava (Plinacra d.o.o.) i obvezan ih je također objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Izvješće o kromatografskoj analizi plina zasebno za svaki MRS na kojem se preuzima plin:

Za razdoblje do 30.09.2019.

MRS Bjelovaropskrba plinom za MRS: Graberje
MRS Kozarac opskrba plinom za MRS: Ivanić 3, Novoselec i Kloštar Ivanić
MRS Posavski Bregi - opskrba plinom za MRS: Posavski Bregi

Za razdoblje od 01.10.2019.

Listopad  Studeni  Prosinac

Za razdoblje od 01.01.2020.
 
 
Godišnja izvješća: