^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Moslavačka 13

Cijena prirodnog plina za kućanstva

Cijena opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12) i članka 88. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017. donijela

Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

tarifna stavka opskrbe plinom

Sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13), kupci se razvrstavaju prema slijedećim kriterijima:

tm-ovi