^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Moslavačka 13

Adresa:
Moslavačka 13
10310 Ivanić-Grad
OIB: 57676681803
Hrvatska
Telefon:
+385 1 2831270
Fax:
+385 1 2831 271
Pošalji e-mail
(opcionalno)
Razne informacije:

Radno vrijeme društva je od 7.00 do 15.00 svakog radnog dana.

Izvan radnog vremena, subotom, nedjeljom, državnim praznikom i blagdanom osigurano je stalno dežurstvo radnika koji po pozivu dolaze u najkraćem mogućem roku na intervenciju radi učinkovite zaštite potročaša plina, kao i ostalih stanovnika na distributivnom području i njihove imovine. Raspored dežurstava sa popisom dežurnih radnika dostavlja se jednom mjesečno prema institucijama u kojima se u bilo kojem trenutku može prijaviti potreba za hitnim dolaskom naših radnika i otklanjanje kvara.

HITNE INTERVENCIJE-TELEFON tel: 099/4952-716

Institucije kojima se možete obratiti van radnog vremena su:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE tel: 112
POLICIJSKA POSTAJA IVANIĆ-GRAD tel: 01/2881-111
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA IVANIĆ-GRAD tel: 01/2881-427

Kontakt odjeli

Direktor društva:
Darko Rupčić, dipl.ing.
tel: 2831-270
e-mail: direktor@ivaplin.hr

 

Distribucija:
Održavanje mreže, regulacija i mjerenje:
Mario Marković, bacc.ing.sec.
tel: 2831-272
e-mail: mario.markovic@ivaplin.hr

Dispečerski centar:
Dean Božičević, ing.stroj.
tel: 2831-275
e-mail: dean.bozicevic@ivaplin.hr

Planiranje, nadzor i izgradnja mreže:
Silvana Kuščić,struč.spec.ing.aedif.
tel: 2831-272
e-mail: silvana.kuscic@ivaplin.hr

 

Opskrba:
Odjel nabave i prodaje plina:
Dean Božičević, ing.stroj.
tel: 2831-275
e-mail: dean.bozicevic@ivaplin.hr

Odjel naplate:
Ksenija Benci
tel: 2831-278
e-mail: ksenija.benci@ivaplin.hr

 

Računovodstvo i financije:
Kristina Jurkić Crnoja, univ.bacc.oec.
tel: 2831-276
e-mail: kristina.jurkic.crnoja@ivaplin.hr

 

Odjel općih pravnih i kadrovskih poslova:
Čedomir Češković
tel: 2831-273
e-mail: cedomir.ceskovic@ivaplin.hr