^Povratak na vrh

Informacije o tvrtki

MB: 2529424

OIB: 57676681803

IBAN: HR 5924840081105151424

IBAN: HR 7723400091110684248

 

Mail: ivaplin@ivaplin.hr

Uprava:01 2831 270

Distribucija:01 2831 272

Opskrba:01 2831 275

Računovodstvo:01 2831 276

Opća služba:01 2831 273

Fax:01 2831 271

 

IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbom plinom, HR 10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10

NATJEČAJ za radno mjesto: plinoinstalater (2 izvršitelja)

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto: plinoinstalater (2 izvršitelja)

 

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

  • SSS, KV plinoinstalater, instalater-monter ili završeno osposobljavanje za plinoinstalatera – montera za poslove na distribucijskom sustavu prirodnog plina
  • prednost imaju kandidati koji imaju važeći atest za zavarivača plastike i/ili čelika
  • u obzir dolaze kandidati sa ili bez radnog iskustva, a prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo na poslovima plinoinstalatera

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme sa probnim radom 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. životopis
  2. svjedodžbu o završenoj školi
  3. potvrdu HZMO-a kao dokaz o radnom stažu (ako kandidat ima radnog staža)

Nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava: 18.11.2020. godine

Prijave sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu: IVAPLIN d.o.o., Ulica Krešimira IV 10, 10310 Ivanić-Grad, sa naznakom:

"Natječaj za radno mjesto: plinoinstalater - ne otvaraj"

poštom ili osobnom predajom na urudžbeni zapisnik društva, a isto tako se može dostaviti elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uprava Društva zadržava pravo poništenja natječaja i ne odabira niti jedne pristigle zamolbe.

IVAPLIN d.o.o.

1 reklamacije računa za plin2 dostava-stanja-plimomjera3 prigovori kupaca